Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Niels Ebbesen Skolen
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Niels Ebbesen Skolen

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være - et godt sted at lære

Fakta

 


Niels Ebbesen Skolen har udarbejdet et principprogram i forhold til de funktioner, der indgår i forbindelse med skolen. I nedenstående principprogram kan du læse om følgende principper:

Vikardækning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, fagfordeling, klassedannelse, skoleskift, ekskursioner, mobbepolitik, ordensregler, kommunale målsætninger, skemalægning, skole-hjem-samarbejde, sponsorstøtte, sundshedpolitik, underretning, organisering af undervisning og lektielæsning.