Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Niels Ebbesen Skolen
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Niels Ebbesen Skolen

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være - et godt sted at lære

Målsætning for Niels Ebbesen Skolen

 

“Et godt sted at være, et godt sted at lære”

 

Det hele menneske

Målet for arbejdet på NES og SFO’en er at fremme ”det hele menneske”, hvor både boglige og praktisk-musiske aktiviteter tilgodeses for at sikre barnet de bedste muligheder for at klare sig godt i en foranderlig verden.
 
Et forpligtende fællesskab
Skole/SFO skal være et godt sted, hvor børn, forældre, lærere og pædagoger indgår i et forpligtende fællesskab. Et sådant fællesskab skal være båret af tolerance, rummelighed, ansvarlighed, respekt og vilje til samarbejde.
 
Mangfoldighed
Niels Ebbesen Skolen værdsætter mangfoldighed. Respekt for forskellige kulturer, værdier og holdninger er grundlaget for det daglige arbejde.
 
Undervisning
Undervisningen skal give børnene et stort fagligt udbytte, oplevelser, selvtillid og tro på egne evner og muligheder. Undervisningen skal tage sit udgangspunkt i børnenes naturlige nysgerrighed, og den skal medvirke til, at børnene udvikler ansvarlighed, selvstændighed, disciplin og får gode arbejdsvaner. Undervisningen skal fremme børnenes forståelse for sammenhæng og helhed i deres hverdag.
Skolen/SFO’en skal endvidere prioritere anderledes oplevelser fx ekskursioner, lejrskoler, teamdage og skolefest.
Eleverne skal være undervisningsparate og velforberedte samt vise vilje til at deltage aktivt i undervisningen og i de andre aktiviteter, der foregår.
 
Fritid
SFO’en skal i høj grad benytte sig af de naturmæssige omgivelser for at give børnene mulighed for fysisk aktivitet og herved bidrage til børnenes læring.
 
Skole-hjemsamarbejdet
Skole/SFO ønsker aktive forældre samt en god og konstruktiv dialog mellem børn, forældre, personale og bestyrelse. Samarbejdet skal bygge på medansvar, tillid samt medindflydelse, og den enkelte skal opleve at blive hørt. Forældre skal engagere sig i deres barns udvikling og liv i skolen og SFO’en. Forældre skal være med til at udvikle et åbent og trygt skole-hjemsamarbejde.
 
Personale
Medarbejdere skal være veluddannede og engagerede, og lærere og pædagoger skal kunne gennemføre tidssvarende undervisning, pasning og forældresamarbejde. For at skabe et stærkt og udviklende pædagogisk miljø skal lærere og pædagoger arbejde i team.
 
Fysiske rammer
Skolens/SFO’ens fysiske rammer skal indrettes, således institutionens mål kan opfyldes og undervisningen/fritidstilbuddet kan tilrettelægges tidssvarende og efter lovens bestemmelser.