Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Niels Ebbesen Skolen
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Niels Ebbesen Skolen

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være - et godt sted at lære

Generelt

 

“Et godt sted at være, et godt sted at lære”

Skolen ligger midt i stisystemet og er en del af uddannelsesmiljøet "Campus Skanderborg". Skolen lægger vægt på samarbejdet med de institutioner og tilbud, som børnene berøres af.

I de yngste klasser samarbejder skolens lærere og pædagogerne om barnets trivsel og dagligdag. Der er etableret et velfungerende førskolesamarbejde med kommunens børnehaver. Derudover ligger Klub´n nær ved skolens SFO, hvilket er udgangspunkt for et samarbejde om overgang fra SFO til klub.

Skolen afspejler lokalområdets sociale og etniske mangfoldighed og har samtidig de værdier og den kultur, der er typisk for en dansk folkeskole.

 

Hvad kan Niels Ebbesen Skolen tilbyde dine børn og dig?

 • Faglighed og trivsel.
 • Den lille skole i den store. Opdelt i afdelinger: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse, 7.-9. klasse.
 • Professionelt, engageret personale, der arbejder i team tilknyttet en afdeling af skolen.
 • SFO i gode pædagogiske og fysiske rammer.
  Beliggenhed i et skoledistrikt med sikre skoleveje og god adgang til fritidsbeskæftigelser.
  Rummelighed med lang tids erfaring med specialklasser og undervisning af tosprogede elever.
 • Vægtning af de praktisk-musiske fag.
 • Prioritering af anderledes skoleoplevelser: ekskursioner, lejrskoler, sprogrejser, teamdage.
 • Opmærksomhed på det enkelte barn, bl.a. via årlige, individuelle elevsamtaler i skolen og børneinterviews i SFO.
 • Forpligtende forældresamarbejde med et højt informationsniveau: fyraftensmøder, klasseråd og introduktion til 0. årgang.